Home / Op stap / Oudste opgravingen van Europa

 

Zoals we Vlaardingen nu kennen, behoort het tot de oudste bekende bewoonde gebieden van Nederland. In de late steentijd woonden er al mensen in Vlaardingen. Opgravingen hebben aangetoond dat dit gebied tevens in de ijzertijd bewoond was, en nog dichtbevolkt ook. In Vlaardingen zijn de resten van de oudste dammen van West-Europa gevonden, die ongeveer stammen uit het jaar 175 voor Christus.Met deze dammen is ook een klepduiker gevonden, een soort sluis, die bekend staat als het oudste sluisje van West-Europa.

Ook de kerk van Vlaardingen behoort vermoedelijk tot de oudste moederkerken van Holland, hoewel hier geen hard bewijs voor is. Een geestelijke die de naam Heribald droeg zou de kerk hebben gesticht en deze vervolgens hebben geschonken aan Willibrordus. Deze schonk de kerk op zijn beurt weer aan de Abdij van Echternach.

In onderstaand filmpje wordt de plaats waar de opgravingen in Vlaardingen zijn gedaan bezocht en worden de archeologische bevindingen in beeld gebracht. Zowel de opgravingen uit de ijzertijd als uit de Romeinse tijd zullen ter sprake komen.

 
Share this page